Aanvraag omgevingsvergunning Welpeloweg 43 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 43
Publicatiedatum
04-10-2016
Einddatum
29-11-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Welpeloweg 43 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 5 bomen op het perceel Welpeloweg 43, 7586 BJ Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.