Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Euregiofeest in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BK 29
Publicatiedatum
03-05-2016
Einddatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Euregiofeest in Overdinkel Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer R. Vriesema, Hoofdstraat 29, 7586 BK Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest aan de Hoofdstraat in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 1 juli 2016 van 16.00 uur tot 1.00 uur;
    • Zaterdag 2 juli 2016 van 11.00 uur tot 1.00 uur;
    • Zondag 3 juli 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 25 april 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.