Aanvraag omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 1- 3, kadastraal bekend als LSR00, nummers 5929 en 5930 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 5329
Publicatiedatum
03-05-2016
Einddatum
28-06-2016
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • plaatsen van een berging op het perceel Prins Hendrikstraat 1-3, kadastraal bekend als LSR00 sectie K, nummers 5929 en 5930 te Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.