Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalseveenweg, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 6502

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 6502
Publicatiedatum
31-05-2016
Einddatum
26-07-2016
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • aanbrengen van verharding op een gedeelte van de Oldenzaalseveenweg met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 6502.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.