Aanvraag omgevingsvergunning Melenhorst 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WE 4
Publicatiedatum
31-05-2016
Einddatum
26-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Melenhorst 4 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel Melenhorst 4, 7581 WE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.