Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 25a in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LK 25 a
Publicatiedatum
31-05-2016
Einddatum
26-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 25a in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • vervangen van een wagenberging op het perceel Hanhofweg 25a, 7587 LK De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.