Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kerstmarkt in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kerstmarkt in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het houden van de kerstmarkt op zondag 18 december 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur in het centrum van Losser.

Datum bekendmaking 24 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.