Verleende stookontheffing Oude dijk 57 in Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RV 57
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Oude dijk 57 in Beuningen Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Oude Dijk 57, 7588 RV Beuningen.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 24 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.