Besluit omgevingsrecht perceel gelegen bij Welpeloweg 43 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1260
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 9 bomen op percelen gelegen bij Welpeloweg 43, 7586 BJ Overdinkel, kadastraal bekend sectie Q, nummers 1260 en 1272.

Datum bekendmaking 21 november 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.