Besluit omgevingsrecht Bentheimerstraat 18 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 18
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Bentheimerstraat 18 in De Lutte Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een verleende vergunning voor het bouwen van een kelder ten behoeve van een zwembad en een wintertuin op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte.

Datum bekendmaking 17 november 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.