Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 18 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RC 18
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 18 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Kappen van 4 berkenbomen op het perceel Invalsweg 18, 7586 RC Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.