Aanvraag omgevingsvergunning IJsvogelstraat 39B in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BJ 39 B
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning IJsvogelstraat 39B in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Plaatsen van een schutting en het bouwen van een schuur op het perceel IJsvogelstraat 39B, 7587 BJ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.