Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 52 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582HC 52
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 52 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan ten behoeve van het uitbreiden van een woning op het perceel Hogeweg 52, 7582 CH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.