Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 3 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LK 3
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 3 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 1 dode eik op het perceel Hanhofweg 3, 7587 LK De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.