Verleende ontheffing Drank- en Horecawet aan Stichting Kulturhus Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
30-08-2016
Einddatum
25-10-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet aan Stichting Kulturhus Overdinkel Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan Stichting Kulturhus Overdinkel, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de officiële opening en Open huis van het Kulturhus in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 30 september 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur;
    • Zaterdag 1 oktober 2016 van 10.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking: 23 augustus 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.