Besluit omgevingsrecht kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 156 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 156
Publicatiedatum
30-08-2016
Einddatum
25-10-2016
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 loofbomen, het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan en het bouwen van een antenne installatie op een perceel nabij Broekhoekweg 10, sectie Q, nummer 156 in Losser.

Datum bekendmaking 18 augustus 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.