Kennisgeving mobiel puinbreken Zandhuizerweg 7 in De Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 7587LA 7
Publicatiedatum
02-11-2016
Einddatum
28-12-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Zandhuizerweg 7 in De Lutte Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

Beschrijving

 • Oude Nijeweme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Zandhuizerweg 7, 7587 LA de Lutte.
  • Periode: 26 oktober 2016.
  • Verwachte hoeveelheid: 700 ton.
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
  • Geluid (bronvermogen):
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2.

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377492.