Besluit omgevingsrecht Bentheimerstraat 34 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser G 3106
Publicatiedatum
02-11-2016
Einddatum
28-12-2016
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het verbouwen van een tennisbaan en het plaatsen van zes lichtmasten op het perceel Bentheimerstraat 34 in De Lutte, kadastraal bekend onder LSR00, sectie G, nummer 3106.

Datum bekendmaking 20 oktober 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.