Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 32 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BT 32
Publicatiedatum
02-11-2016
Einddatum
28-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 32 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • vergroten van een woning op het perceel Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.