Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
02-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser voor het houden van de carnavalsfeesten in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
Tent Raadhuisplein:

 • Zaterdag 6 februari 2016 van 12.00 uur tot zondag 7 februari 2016 01.00 uur;
 • Zondag 7 februari 2016 van 18.00 uur tot maandag 8 februari 2016 01.00 uur;
 • Maandag 8 februari 2016 van 18.00 uur tot dinsdag 9 februari 2016 01.00 uur;
 • Dinsdag 9 februari 2016 van 9.00 uur tot 24.00 uur.
  Kermis:
 • Zaterdag 6 februari 2016 van 11.00 uur tot 22.00 uur;
 • Zondag 7 februari 2016 van 12.00 uur tot 22.00 uur;
 • Maandag 8 februari 2016 van 12.00 uur tot 22.00 uur;
 • Dinsdag 9 februari 2016 van 12.00 uur tot 22.00 uur.
  Snackpunten:
 • Zaterdag 6 februari 2016 van 10.00 uur tot zondag 7 februari 2016 01.00 uur;
 • Maandag 8 februari 2016 van 10.00 uur tot dinsdag 9 februari 2016 01.00 uur;
 • Dinsdag 9 februari 2016 van 10.00 uur tot 23.00 uur.
  Datum bekendmaking 28 januari 2016. ¹

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.