Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
02-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan

Beschrijving

Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA in Losser voor het houden van carnavalsoptochten in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:

  • Zaterdag 6 februari 2016 van 13.30 uur tot 18.00 uur;
  • Dinsdag 9 februari 2016 van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.