Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de Carnavalsoptocht op zaterdag 6 februari 2016 en dinsdag 9 februari 2016 en de te houden kermis en carnavalsfeesten vanaf zaterdag 6 februari 2016 tot en met dinsdag 9 februari 2016 in het centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
02-02-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de Carnavalsoptocht op zaterdag 6 februari 2016 en dinsdag 9 februari 2016 en de te houden kermis en carnavalsfeesten vanaf zaterdag 6 februari 2016 tot en met dinsdag 9 februari 2016 in het centrum van Losser  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband het houden van de carnavalsoptochten op zaterdag 6 februari 2016 en dinsdag 9 februari 2016 en de te houden kermis en carnavalsfeesten vanaf zaterdag 6 februari 2016 tot en met dinsdag 9 februari 2016 in het centrum van Losser:

Beschrijving

door plaatsing van bord C1 volgens bijlage 1, Hoofdstuk C van het Reglement Verkeerstekens (RVV 1990) in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
1.    op zaterdag 6 februari 2016, van 13:00 uur tot 18:00 uur:
2.    op dinsdag 9 februari 2016, van 13:00 uur tot 17:00 uur:
3.    op zaterdag 6 februari 2016, van 12:00 uur tot 01:00 uur;
op zondag 7 februari 2016, van 18:00 uur tot 01:00 uur;
op maandag 8 februari 2016, van 19:00 uur tot 01:00 uur;
op dinsdag 9 februari 2016, van 09:00 uur tot 24:00 uur;
vanaf woensdag 3 februari 2016 (vanaf 08:00 uur) tot en met woensdag 10 februari  2016 (tot 17:00 uur):
-    Raadhuisplein en Teylerstraat in verband met plaatsen en opbreken van de feesttent;
5.    vanaf zaterdag 6 februari 2016 (11:00 uur) tot en met dinsdag 9 februari 2016      (24:00 uur);
-    Kerkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Raadhuisstraat, in verband met de kermis;
6.    het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, vanaf zaterdag 6 februari 2016 tot en met dinsdag 9 februari 2016, om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Raadhuisstraat richting Brinkstraat om het taxiverkeer te regelen. Voor de feesttent worden taxistandplaatsen ingericht
7.    het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf zaterdag 6 februari 2016 tot en met dinsdag 9 februari 2016, om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Teylerstraat richting Bernard Leurinkstraat.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.