Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door M.G.J.L. Seijger, Postweg 27, 7587 PB De Lutte

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PB 27
Publicatiedatum
04-02-2016
Kaart behorende bij: Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door M.G.J.L. Seijger, Postweg 27, 7587 PB De Lutte  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

Beschrijving

  • M.G.J.L. Seijger, Postweg 27, 7587 PB de Lutte

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.