Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SB 1
Publicatiedatum
04-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •        vellen of doen vellen van een houtopstand op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.