Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Pastoor van Laakstraat 10, 7586 CC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CC 10
Publicatiedatum
04-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Pastoor van Laakstraat 10, 7586 CC Overdinkel  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •         kappen van 3 eiken op het perceel Pastoor van Laakstraat 10, 7586 CC Overdinkel;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.