Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Kruisseltlaan 5, 7587 NM De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NM 5
Publicatiedatum
04-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Kruisseltlaan 5, 7587 NM De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • vellen of doen vellen van een houtopstand op het perceel Kruisseltlaan 5, 7587 NM De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.