Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Bruegheliaans Festijn in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Bruegheliaans Festijn in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan de heer M. Padberg, Molenstraat 86, 7581 BR Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn op het terras en bij de tappunten voor het café aan de Sint Maartenstraat 57 in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 26 augustus 2016 van 21.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zaterdag 27 augustus 2016 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
    • Zondag 28 augustus 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 22 juli 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.