Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens in de Muziekkoepel in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens in de Muziekkoepel in Overdinkel Tijdelijke verkeersmaatregel waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer:

Beschrijving

  • In verband met optredens/concerten in de Muziekkoepel aan de Spinnersweg te Overdinkel:
    • de kruising Spinnersweg/Ds. Pasmastraat

op de volgende dagen en tijden:

  • Woensdag 31 augustus 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Donderdag 8 september 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
  • Donderdag 15 september 2016, vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.