Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 7 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XX 7
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 7 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een erker op het perceel Lijsterbesstraat 7, 7581 XX Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.