Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HD 92
Publicatiedatum
29-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • aanleggen van een tweede oprit bij de woning op het perceel Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.