Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Spechtstraat 11, 7587BB De Lutte;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BB 11
Publicatiedatum
29-03-2016
Bekendmaking  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •   bouwen van een woning met aanbouw op het perceel Spechtstraat 11, 7587BB De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.