Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor De heer M. van Raaij

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor De heer M. van Raaij  Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer M. van Raaij, Helenastraat 22, 7543 TT Enschede voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor het bakken en verkopen van oliebollen en aanverwante producten op de parkeerplaats aan de Brinkstraat (zijkant Scapino). De standplaats wordt ingenomen van 23 december 2016 tot en met 31 december 2016, dagelijks tot uiterlijk 19.00 uur

Datum bekendmaking 20 juni 2016

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.