Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan Cafe Tirol

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan Cafe Tirol  Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

-    Aan Café Tirol, de heer J. de Vries, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel voor het  schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest in het centrum van Overdinkel op zaterdag 2 juli 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur en zondag 3 juli 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 20 juni 2016

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.