Sloopmelding op het perceel Tankenbergweg 3, 7587 MK De Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587MK 3
Publicatiedatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Sloopmelding op het perceel Tankenbergweg 3, 7587 MK De Lutte  Sloopmeldingen Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

-        gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw op het perceel Tankenbergweg 3, 7587 MK De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.