Sloopmelding op het perceel Lage Kaviksweg 10, 7587 LK De Lutte;

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LK 10
Publicatiedatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Sloopmelding op het perceel Lage Kaviksweg 10, 7587 LK De Lutte;  Sloopmeldingen Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

-        verwijderen van asbest op het perceel Lage Kaviksweg 10, 7587 LK De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.