Aanvraag omgevingsvergunning ter hoogte van Schoklandweg en Drielandweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 797
Publicatiedatum
28-06-2016
Einddatum
23-08-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • aanbrengen van klei in de Dinkel op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 797 ter plaatse van de Schoklandweg en Drielandweg.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.