Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 17 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 17
Publicatiedatum
28-06-2016
Einddatum
23-08-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 17 in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een dode eik op het perceel Postweg 17, 7587 PB De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.