Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 21 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RT 21
Publicatiedatum
28-06-2016
Einddatum
23-08-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 21 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een woning op het perceel Goormatenweg 21, 7586 RT Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.