Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 34 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 34
Publicatiedatum
28-06-2016
Einddatum
23-08-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 34 in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een nieuwe omheining en nieuwe lichtmasten rondom de tennisbaan op het perceel Bentheimerstraat 34, 7587 NH De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.