Verleende stookontheffing voor een paasvuur aan de Goormatenweg in Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser Q 757
Publicatiedatum
28-12-2016
Einddatum
08-02-2017

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2017, 2018 en 2019 voor de volgende percelen gelegen aan de:

Beschrijving

  • Goormatenweg in Overdinkel, kadastraal bekend onder LSR00, sectie Q, nummer 757.

Datum bekendmaking 23 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.