Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
27-09-2016
Einddatum
22-11-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Stichting Ondersteuning Leergang Losser, Lakerinksweg 13 A, 7586 RS in Overdinkel voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel voor de verkoop van boterkoek, cake en snoep op zondag 16 oktober 2016 van 08.00 uur tot 15.00 uur nabij de kerk op de hoek van de Hoofdstraat/Pastoor van Laakstraat in Overdinkel.

Datum bekendmaking 15 september 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.