Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Sinterklaasintocht in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
27-09-2016
Einddatum
22-11-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Sinterklaasintocht in Overdinkel Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • St. Nicolaas comité Overdinkel, Ververstraat 32, 7586 CW in Overdinkel voor het houden van de Sinterklaasintocht op 13 november 2016 van 14.30 uur tot 15.30 uur aan de Hoofdstraat in Overdinkel.

Datum bekendmaking 14 september 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.