Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 10 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AL 10
Publicatiedatum
27-09-2016
Einddatum
22-11-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 10 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een kastanjeboom op het perceel Muchteweg 10, 7582 AL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.