Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement Halloween in het centrum Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-10-2016
Einddatum
15-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement Halloween in het centrum Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Centrum Management Losser, Kosterstraat 1 7581 GA Losser voor het houden van het evenement Halloween in het centrum van Losser op zaterdag 29 oktober 2016 van 10.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 14 oktober 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.