Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Twentse cultuurtocht in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Twentse cultuurtocht in De Lutte Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan: 

Beschrijving

  • Sint Plechelmus Harmonie, de heer T.H. Pünt, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Twentse cultuurtocht in De Lutte op zondag 16 oktober 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 7 oktober 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.