Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Christmas Fair in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Christmas Fair in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan: 

Beschrijving

  • ’t Algemeen Drum- en Trompetterkorps De Tukkers, de heer H. Fraterman, Herman ter Hoentelaan 24 Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Christmas Fair op het terrein van Erve Kraesgenberg op:
    • zaterdag 10 december 2016 van 9.00 uur tot 22.00 uur;
    • zondag 11 december 2016 van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Datum bekendmaking 7 oktober 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.