Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de Sinterklaasintocht in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de Sinterklaasintocht in Losser Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de Sinterklaasintocht 2016, te houden op zondag 13 november 2016, waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer: 

Beschrijving

  • Martinusplein, vanaf St. Maartenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
  • Raadhuisplein, noordelijk deel i.v.m. plaatsing draaimolen.

op de volgende dag en tijden:

  • Zondag 13 november 2016, vanaf 08:00 uur tot 20:00 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.