Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9097 en 9103 (ged.) in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9097
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummers 9097 en 9103 (ged.).

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.