Aanvraag omgevingsvergunning aan de Waterradmolen in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3654
Publicatiedatum
20-10-2016
Einddatum
15-12-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een woning aan de Waterradmolen in De Lutte, op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie G, nummer 3654.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.