Aanvraag omgevingsvergunning Zwaferinksweg 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RB 15
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Zwaferinksweg 15 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • herbouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Zwaferinksweg 15, 7582 RB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.